Ich gebe dem 6 Monate: https://t.co/PMzVG8JVWd Timelines: all, Social Media, twitter